Acupunctuur

Acupunctuur is een geneesmethode, die reeds duizenden jaren oud is en een integrerend deel vormt van de Chinese geneeskunde. De naam is afgeleid van de woorden ‘acus’ wat naald en ‘punctura’ wat steek betekent. Acupunctuur berust op het feit, dat op de oppervlakte van het lichaam drukpijnlijke en eventueel gezwollen plaatsen voor kunnen komen, die door het prikken met een naald in zo’n bepaalde plaats weer tot verdwijnen gebracht worden. De bipolariteit van het activerende Yang en het remmende Yin is het belangrijkste basisprincipe van de acupunctuur. Beide zijn onderdelen van de alomvattende levenskracht Tchi, die overal aanwezig is, het lichaam doordringt en de levensfuncties bepaalt. De levenskracht, in dit verband ook wel energie genoemd, circuleert in banen, die meridianen genoemd worden. Deze banen zijn op te vatten als energiegeleidingswegen en vormen een netwerk op de romp, armen, benen en hoofd. Iedere hoofdmeridiaan is verbonden met een orgaan en orgaansysteem, waaraan hij zijn naam ontleent. Er zijn 12 hoofdmeridianen, die weer verdeeld kunnen worden in 6 Yang- en 6 Yin- meridianen, wat afhangt van het feit of er een verbinding bestaat met een Yang- of een Yin-orgaan. Daarnaast zijn er nog 2 wondermeridianen, die tot de hoofdmeridianen worden gerekend. Na het uitvoeren van een onderzoek, zal de acupuncturist de behandeling in stellen.