COPD, asthma – Fit4all Fysiotherapie Stoltenkamp – Doorn

Fit4all Fysiotherapie Stoltenkamp

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Echografie en Shockwave.

COPD, asthma

Dit betreft het diagnostisch en therapeutisch proces op het domein fysiotherapie bij patiënten met chronische obstructieve longaandoeningen (Engels: Chronic Obstructive Pulmonary Disease = COPD). Mogelijke indicatie fysiotherapie indien t.g.v COPD.:

problemen met het ophoesten van sputum en recidiverende luchtweginfecties
kortademigheid (dyspneuïsch) en hierdoor gehinderd worden in de dagelijkse activiteiten.
De meest voorkomende behandeldoelen bij deze patiëntegroep zijn:

1) Bevordering van de mucusverklaring. De patiënt wordt technieken aangeleerd, zodat hij/zij op effectieve wijze zelfstandig mucus kan klaren.Op lange termijn worden doelen als minder excerbaties of minder snelle achteruitgang van de longfunctie nagestreefd.

2) Verbetering van het inspanningsvermogen. Naast een algemeen trainingsprogramma in onze oefenzaal, kan ademspiertraining gegeven worden.

3) Vermindering van dyspneu. Door bij de behandeling vanuit verschillende invalshoeken te werken en uit te zoeken welke verrichting(en) bij de individuele patiënt het meest effect sorteren. (b.v. functie diafragma optimaliseren, ademteugvolume vergroten en ademfrequentie verlagen (in rust), verbeteren kracht/uithoudingsvermogen ademhalingsspieren, verbeteren ergonomie).

4) Bevordering van therapietrouw. Een belangrijk doel van therapietrouw is het bewerkstelligen van ‘gedragsverandering’. Wil de behandeling tot een blijvend resultaat leiden, dan zal de patiënt de tijdens de behandeling aangeleerde functies en vaardigheden in het dagelijks leven moeten inbouwen.