“EPTE therapie” – Fit4all Fysiotherapie Stoltenkamp – Doorn

Fit4all Fysiotherapie Stoltenkamp

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Echografie en Shockwave.

“EPTE therapie”

Percutane Electrolyse is en innovatieve behandelvorm voor de behandeling van chronische tendinopathieën. EPTE behoort tot de nieuwe groep ‘minimaal invasieve echografische procedures’.

De behandeling wordt onder geleide van echo uitgevoerd, duurt kort, is efficiënt en opvallend effectief. Praktisch gezien bestaat de EPTE therapie uit enkele behandelsessies waarbij een acupunctuur – of dry needle-naald onder echogeleiding naar het aangedane gebied gebracht. Door het EPTE apparaat wordt met een lage intensiteit de elektrische stroom toegediend. Dit zet een aantal chemische en fysiologische processen in gang die leiden tot weefselherstel. EPTE kan worden ingezet voor de behandeling van tendinopathieën o.a. van de supraspinatuspees, patellapees, achillespees, tenniselleboog, hielspier en bij de liesblessure.Onze praktijk is in staat om met deze “nieuwste therapie” optimaal peesaandoeningen te behandelen.